Šta je Agrobiznis centar?

Agrobiznis centar (pun naziv: Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, a skraćeni: ABC) predstavlja akciju privatnog i javnog sektora sa misijom da se unapredi lokalni ruralni razvoj i ojača poljoprivredna proizvodnja. Na inicijativu Smart Eight Bitz kompanije, a uz saradnju i velikim naporima grada Sombora nastao je Agrobiznis centar. Kasnijim trudom i radom zaposlenih Gradske uprave Sombor, dobijena su sredstva Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku kojim je delovanje ABC upotpunjeno. Na taj način, ovaj poduhvat (ABC) predstavlja jedinstvenu akciju na teritoriji Republike Srbije sa jasnom misijom i ciljem.

Polazna ideja bila je stvoriti “nod” koji će biti drugi ključni (ako uzmemo u obzir da je lokalna samouprava prvi) nosilac ruralnog razvoja. Cilj je bio da se stvori formalno ustrojstvo koje će okupiti predstavnike lokalne samouprave, privatnika i civilnog sektora, sa misijom da unaprede poljoprivredu, da udruže resurse, ali u prvom redu da ruralni razvoj i agroekonomiju posmatraju sa istraživačke strane. Dakle, želja donosioca odluka je da se podigne ekspertski kapacitet izučavanja poljoprivrede, kako bi se na svim nivoima teritorijalnog upravljanja osetio boljitak, u određenoj meri.

ko može da se priključi radu?

Bilo ko. Tragamo za istaknutim pojedincima sa lokala, istraživačima, proizvođačima, prerađivačima, malim i velikim firmama – svima onima koji predstavljaju činioce lokalnog ruralnog razvoja.

šta može da se očekuje od abc?

Pre svega informacije. O načinu uzgoja, o pozivima, olakšicama, poziv na saradnju sa drugim činocima i druge akcije koje će doprineti akciji na lokalu.

kuda ide abc?

Ideja je da ABC postane prvo okružna, a potom i regionalna organizacija-ustrojstvo svih aktera, koji će zajedničkom akcijom i dogovorima doneti boljitak i ekonomski razvoj.