eKapija: Raspisan konkurs za kupovinu traktora do 60 kW – Država daje pola novca za nabavku mehanizacije proizvedene u Srbiji

(preuzeto sa sajta eKapija)
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede-Uprava za agrarna plaćanja raspisali su konkurs za podsticaj za nabavku novog traktora snage motora do 60 kilovata (kW) koji je proizveden u Srbiji.
U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju podsticaji se utvrđuju u u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara.
Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.
Pored ovih opštih uslova neophodno je da u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisane:
-površine zemljišta pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura:
-do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;
-do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;
-2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
-do 3 ha povrća (na otvorenom polju);
-od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);
-do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;
-do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.
– u zavisnosti od vrste stočarske proizvodnje proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Ostavi komentar