AGROtv: Objavljen konkurs za nabavku nove opreme za navodnjavanje

(preuzeto sa sajta AGROtv)

 

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Konkurs za dodelu sredstava za ulaganje koje se odnosi na uređenje poljoprivrednog zemljišta putem nabavke nove opreme za navodnjavanje u 2019. godini.

Sredstva za realizaciju ovih ulaganja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 16.000.000 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8 III sprat ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.minpolj.gov.rs, odnosno na stranici Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 2. novembrom 2019. godine.

Ostavi komentar