Dnevnik: Navodnjavanje novih 1.500 hektara po uzoru na Holandiju i Italiju

(preuzeto sa sajta Dnevnik)

SOMBOR: Kao jedna od lokalnih zajednica koja se, na nacionalnom nivou, nalazi u samom vrhu po površinama obradivog poljoprivrednog zemljišta (u Vojvodini je samo Zrenjanin ispred) Sombor u poslednje vreme povećava ulaganje u izgradnju infrastrukture, koja bi trebala da pospeši ovdašnji agrar.

Pored otpočetih radova na aktuelnom projektu izgradnje asfaltnog puta Stapar–Sivac, koji će velikom broju ovdašnjh poljoprivrednika olakšati pristup njihovim njivama, održan je i sastanak saradnika na projektu izgradnje zalivnog polja “Stapar” na vlasnicima zemlje koja se nalazi u okviru područja obuhvaćenog ovim projektom.

Tokom sastanka predstavljen je projekat koji bi omogućio postavljanje sistema za navodnjavanje na oko 1.500 hektara oranica, kao i benefiti i mogućnosti koje bi zemljoradnici mogli da ostvare kroz njegovu realizaciju. Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović istakla je da će na ovaj način i veći i manji lokalni poljoprivredni proizvođači moći da unaprede svoju proizvodnju, ali i da budu konkurentniji na tržištu. Realizovanjem projekta izgradnje zalivnog polja “Stapar” stvorili bi se uslovi za izbor poljoprivrednih kultura (jednogodišnjih i višegodišnjih), čija je tehnologija uzgajanja složenija i zahteva primenu navodnjavanja.

Postavljanjem zalivnih polja stvorio bi se veći profit po hektaru roizvodnje, kao i uslovi, za otvaranje novih radnih mesta u Staparu

Upravljanje zalivnim poljem “Stapar” predviđeno je da bude po uzoru na farmersku praksu u Holandiji i Italiji, zemljama u kojim u ovakvim sistemima upravljaju vodne zajednice ili zadruge, pa je i staparskim zemljoradnicima, inače čuvenim po rekordima u biljnoj proizvodnji, koji su prisustvovali sastanku, predloženo da se i oni organizuju u takozvanu “vodnu zadrugu”. Projekat izgradnje zalivnog polja “Stapar” od strane nadležnih institucija ocenjen je kao inovativan i jedinstven, a uslovi za njegovu realizaciju ostvareni su zahvaljujući izgradnji sedam cevastih propusta ispod puta “Stapar- Sivac” u delu katastarske optšine Stapar. Grad Sombor je za izgradnju cevastih propusta sufinansirao sa više od 11 miliona dinara, dok je ulaganje u ceo projekat imalo i Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” sa 14 miliona dinara. Vlasnici i korisnici postojećih 100.000 hektara oranica u somborskom ataru, koje se nalaze na području gusto pomreženom kanalima Dunav-Tisa-Dunav, donedavno se nisu mogli pohvaliti da odskaču u procentu poljo-zemljišta koje se navodnjavanja, uklapajući se time u srpski prosek od 1,5 do dva odsto površina pod sistemima za navodnjavanje.

Koliko ovaj projekat znači za podizanje kompetitivnosti somborske poljoprivrede, uz činjenicu da se poljoprivrednici sve češće opredeljuju za voćarsku i povrtarsku proizvodnju koje nema bez navodnjavanja, govori i podatak da se na području cele Zapadne Bačke navodnjava tek nešto više od 6.000 hektara. Ovi podaci se moraju uzeti sa rezervom, imajući u vidu činjenicu da sve moćnija privatna poljoprivredna preduzeća i veća poljoprivredna gazdinstva užurbano povećavaju nivo sredstava koje ulažu u navodnjavanje.

Ostavi komentar