eKapija: Poljoprivrednici agrotehničke mere u vreme zabrane kretanja mogu da sprovode samo uz zahtev

(preuzeto sa sajta eKapija)
U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (od 20 do 5 sati ujutro), svaki poljoprivredni proizvođač dužan je da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja.
Kako se na vodi na sajtu Ministarstva poljoprivrede, to može učiniti na mejl agromere@registar-uzb.rs, odnosno na odgovarajući broj telefona, prema odseku, odnosno okrugu, za koji se traži dozvola za kretanje.
U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica broj lične karte i adresu koje će se kretati u periodu od 20 do 5 sati, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.
Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 05 sati. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.
Spisak telefona putem kojih se može podneti prijava:
– 064 8 818 449 za Okruge: Južnobački, Srednjebanatski, Južnobantski, Severnobanatski, Sevrnobački, Zapadnobački i Sremski;
– 064 8 818 486 za Okruge: Grad Beogra, Podunavski, Braničevski, Zaječarski, Borski, Pomoravski, Nišavski, Jablanički, Pčinjski, Toplički i Pirotski;
– 064 8 818 412 za Okruge: Mačvanski, Moravički , Kolubarski, Zlatiborski, Rasinski i Raški.

Ostavi komentar