Identifikacioni formular za zainteresovana lica za pripremu dokumentacije

  kom sektoru proizvodnje spada Vaša ideja, odnosno biznis?

  zainteresovani ste za

  kolika je ukupna suma koju biste investirali, okvirna vrednost projekta

  da li ste obezbedili sopstvena sredstva? (opciono)

  tip nosioca PG (opciono)

  *klikom na dugme “Pošalji” saglasni ste da Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje može obrađivati i čuvati Vaše podatke.