Šta je Agrobiznis centar?

Agrobiznis centar (pun naziv: Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje, a skraćeni: ABC) je koncipiran kao mesto susreta svih kojima je održivi razvoj poljoprivrede, unapredjenje proizvodnje i poboljšanje uslova života poljoprivrednika jedan od najvažnijih prioriteta, bez obzira da li su u pitanju pojedinci ili organizacije, privatni ili javni sektor.

ABC je nastao na inicijativu pojedinaca, ali i privatnog i javnog sektora, odnosno uz saradnju i veliku podršku grada Sombora. Kasnijim trudom i radom zaposlenih Gradske uprave Sombor, dobijena su sredstva Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku kojim je osnivanje ABC upotpunjeno. Na taj način, ovaj poduhvat (ABC) predstavlja jedinstvenu akciju na teritoriji Republike Srbije sa jasnom misijom – da pomogne stveranju sinergije svih relevatnih činilaca na teritoriji Grada Sombora sa ciljem poboljšanja uslova za poljoprivrednu proizvodnju.

Polazna ideja bila je stvoriti čvorište koji će biti drugi ključni (ako uzmemo u obzir da je lokalna samouprava prvi) nosilac ruralnog razvoja. Cilj je bio da se stvori formalno ustrojstvo koje će okupiti predstavnike lokalne samouprave, privatnika i civilnog sektora, investitore, stručnu javnost ali pre svega poljoprivrednike i stvoriti okriženje koje će ih ohrabriti da udruže resurse. Uz to očekivanje je da će ih to ohrabriti da  ruralni razvoj i agroekonomiju posmatraju i sa istraživačke strane.

Agrobiznis centar danas predstavlja regionalnu i nacionalnu inicijativu za razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj. Inicijativa sa dugoročnim ciljevima.

Ko može da se priključi radu?

Svako ko je zainteresovan  da doprinese. Tragamo za istaknutim pojedincima sa lokala, istraživačima, proizvođačima, prerađivačima, malim i velikim firmama, relevantnim republičkim i pokrajinskim telima, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama – svima onima koji predstavljaju činioce lokalnog ruralnog razvoja.

Šta može da se očekuje od ABC?

Pre svega podršku i informacije širokog dijapazona. O modernim načinima proizvodnje, o pozivima i konkursima za dodelu sredstava ili donacija, olakšicama, pozivima na saradnju sa drugim činocima, obrazovnim programima, interegionalnoj saradnji i prekograničnim projektima i drugim akcijama koje će doprineti korist poljoprivrednicima  u lokalnoj sredini.

Kuda ide ABC?

Ideja je da ABC proveri i potvrdi svoj kvalitet na teritoriji Grada Sombora a zatim da ponudi svoj model rada na postane prvo okružnom, a potom i regionalnom nivou obezbeđujući komunikaciju i saradnju horizontralno  ali i vertikano, omugućavajući povoljno okruženje za što veći zainteresovanih za savremeni ruralni razvoj.