Saradnja ratara i pčelara presudna za bezbednost pčela

Uljana repica se ovih dana, pre potpunog cvetanja, tretira pesticidima kako bi se sačuvala od štetočina i potpuno razvila cvet, koji je, sa druge strane hrana za pčele, te saradnja između ratara i pčelara mora da igra ključnu ulogu u očuvanju bezbednosti pčela, koje su od vitalnog značaja za oprašivanje biljaka i održivost ekosistema. Uljanu repicu karakteriše potreba za oprašivanjem radi formiranja plodova, a pčele su …

pročitaj višeSaradnja ratara i pčelara presudna za bezbednost pčela