Tri načina gajenja jagoda na otvorenom

Pri njivskom gajenju jagode, odnosno gajenju na otvorenom polju zemljište može da se održava na tri načina: 1. Klasično (u vidu jalovog ugara što je kod nas najčešći slučaj) 2. U vidu malča (pokrivanjem zemljišta organskim materijama 3. Pokrivanjem zemljišta plastičnom folijomNjivsko gajenje jagode može biti uz navodnjavanje i bez navodnjavanja. U zavisnosti od dužine …

Read moreTri načina gajenja jagoda na otvorenom