Dodatna podrška za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom šećerne repe

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbedilo je dodatnu finansijsku podršku za proizvođače šećerne repe u iznosu od 35.000 dinara po hektaru zbog otežanih uslova poslovanja, kako bi mogli da unaprede svoju konkurentnost, povećaju proizvodnju i ostvare veću zaradu.

Poljoprivrednici će finansijsku podršku dobiti za šećernu repu roda 2023., za najviše do 500 hektara i ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Pravo na korišćenje finansijske podrške za šećernu repu imaju nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Zahtev za odobravanje finansijske podrške podnosi se na osnovu javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Uprava, na osnovu podnetog zahteva utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom, rešenjem odobrava isplatu i nakon konačnosti rešenja daje nalog za prenos sredstava.

Isplata se vrši do utroška sredstava obezbeđenih za sprovođenje ove uredbe koju je donela Vlada Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Proizvodnja šećerne repe ima veliki značaj za razvoj prehrambene industrije, ne samo zbog preradnih kapaciteta koje Republika Srbija poseduje, već i zbog razvoja prehrambene industrije koja rafinisani šećer koristi, kao i razvoja primarne stočarske proizvodnje i proizvodnje etanola, zasnovane na sporednim proizvodima ove industrije.

U prethodnom periodu, proizvodnja šećerne repe i šećera imala je trend stalnog smanjenja. Troškovi proizvodnje šećerne repe su značajno viši od drugih ratarskih kultura. Takođe, imajući u vidu trenutni skok cena žitarica i uljarica postoji mogućnost da se poljoprivredni proizvođači koji su specijalizovani za proizvodnju šećerne repe odluče da proizvode druge ratarske kulture koje su radno manje intenzivne a trenutno, zbog rasta cena omogućavaju bolju zaradu, što bi dodatno ugrozilo ovaj sektor.

Imajući u vidu značaj stabilne proizvodnje šećera za domaće tržište, kako za snabdevanje stanovništva, tako i prehrambene industrije, kao i njegov veliki izvozni potencijal i uticaj na veću bruto dodatu vrednost proizvodnje Republike Srbije, doneta je ova uredba radi stabilizacije proizvodnje šećerne repe i šećera. Finnasijska podrška poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe će popraviti konkurentnost čitavog sektora i uticati na bolje povezivanje svih aktera u proizvodnom lancu.

Link: 

http://www.minpolj.gov.rs/dodatna-podrska-za-poljoprivrednike-koji-se-bave-proizvodnjom-secerne-repe/?script=lat

Ostavi komentar