Do 15.000 tona merkatilnog kukuruza kao pomoć uzgajivačima mlečnih krava

Merkantilni kukuruz koji se daje jeste prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1 %, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, a mlečna krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku
objavljivanja javnog poziva. Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na
bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

(1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u
aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;
(2) je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj
bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog
porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
(3) nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu
prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;
(4) je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu
sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje
prava na premiju za mleko.

 

Javni poziv:

https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza.pdf

Ostavi komentar