Žetva: Rod, prinos i cena

Žetva ječma završila je prošle nedelje, dok se uveliko vrši pšenica. Obilazeći neke delove atara Bačke, saznali smo da li su i u kojoj meri poljoprivrednici zadovoljni prinosom ječma i kakvom rodu pšenice se nadaju. Kiše su uglavnom padale lokalno, te su i varirali prinosi. Kod ječma od 4t/ha do preko 8t/ha tona, dok 3,5 t/ha do 8 t/ha pšenice. Kvalitet je na zadovoljavajućem nivou.

Klimatski uslovi tokom vegetacije nisu uticali na ovogodišnji rod ječma, odnosno na prinose i kvalitet zrna. Ono što nam poljoprivrednici tvrde, jeste da se prinosi kreću od  5t/ha do 8t/ha. Zadovoljni su i cenom, koja se kreće do 21,00 din/kg, te smo jednoglasno zaključili da je ova godina zabeležila rast u odnosu na prošlu godinu.

“Izgledalo je da neće biti ništa, međutim ima ječma, a prinosi variraju i od agrotehnike. Na našem području zastupljena je i uljana repica, koja će se ove godine pokazati znatno boljom. Sve u svemu, zadovoljni smo ovim rodom.”-ističe poljoprivrednik iz Alekse Šantića.

Poljoprivrednik iz Gakova, koji je pod pšenicom imao 15 hektara kaže da je prosečan prinos po hektaru bio od 6 do 7 tona.

Takođe, obišli smo Staparski i Stanišićki atar, gde smo prisustvovali merenju vlažnosti pšenice. Vlage se kreću od 11 % do 14 %. Hektolitarska masa varira u rasponu od 63 do 80 kg; dobra pšenica ima hektolitar veći od 76 kg.

Žetva u Subotici, za sada, nije podbacila. Iako je raspon prinosa dosta veliki, poljoprivrednici u proseku mogu biti zadovoljni kvalitetom i količinom roda, kao i sa cenom.

Podsetimo se: 

Prvi ugovori za rod pšenice 2021. godine, zaključeni su u cenovnom rasponu 20,80 do 21,00 din/kg bez PDV-a. Kada uporedimo cenu pšenice sa istim periodom prethodne godine (17,50 din/kg bez PDV-a), zabeležen je rast od 19,43 %. Odsustvo tražnje za pšenicom prošlogodišnjeg roda je primetno na domaćem tržištu, a ponuda je na nivou cena od 24,00 din/kg bez PDV-a.

Prvi ugovori za rod ječma su zaključeni u cenovnom rasponu od 19,60 din/kg do 20,00 din/kg bez PDV-a (od 21,56 do 22,00 din/kg sa PDV-om). Ponderisana cena je iznosila 19,80 din/kg bez PDV-a. Kada uporedimo cenu ove žitarice sa istim periodom prethodne godine (14,60 din/kg bez PDV-a), zabeležen je rast od 35,62%.

 

 

Ostavi komentar