IPARD 3 program – dodatna podrška za investicije u solarne elektrane

Nakon uspešno završenog IPARD 2 programa i realizovanih konkursa iz ovog novčanog fonda, usvojen je i novi IPARD 3 program sa 378 miliona evra bespovratnih sredstava.

U fokusu će, i nadalje biti sledeće mere:

  • Mera 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (dodat sektor ribarstva) sa bespovratnim sredstvima od 60-75% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 1.000.000 evra
  • Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (dodati sektor prerade žitarice i industrijskog bilja i sektor prerade ribe) sa bespovratnim sredstvima od 50-70% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 1.300.000 evra
  • Mera 7 – Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja (sektor ruralnog turizma i pratećih usluga) sa bespovratnim sredstvima od 60-75% vrednosti investicije i maksimalnom iznosom podrške od 300.000 evra

a dodate su i nove mere čija akreditacija se očekuje (direktno za korisnike iz privrede je Mera za organsku proizvodnju).

Prvi konkursi Ministarstva poljoprivrede za Meru 1 , Meru 3 i Meru 7 očekuju se u prvom kvartalu 2023.g. a postupak konkurisanja je zahtevan i iziskuje dosta vremena tako da je potrebno na vreme krenuti sa pripremom dokumentacije.

Ostavi komentar