Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine

Pravo na korišćenje finansijske podrške imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da se nalaze u aktivnom statusu i da su prijavili površine pod šećernom repom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava, kao i da ne predstavljaju povezana lica u skladu sa propisom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Zahtev za odobravanje prava na finansijsku podršku poljoprivrednim proizvođačima šećerne repe roda 2023. godine po ovom Javnom pozivu, podnosi se u periodu od 6. juna do 5. jula 2024. godine, zaključno.

Pravo na finansijsku podršku za šećernu repu, ostvaruje se u iznosu od 35.000 dinara po hektaru prijavljene i zasejane šećerne repe, a najviše do 500 hektara za ostvareni prinos od najmanje 50 tona po hektaru plative šećerne repe.

Poljoprivredni proizvođač ima pravo na korišćenje finansijske podrške ako je celokupan ostvareni prinos šećerne repe na ugovorenim površinama isporučio proizvođačima šećera.

Proizvođač šećera može podneti samo jedan zahtev za odobravanje finansijske podrške na osnovu ovog Javnog poziva

Više informacija: https://uap.gov.rs/raspisan-javni-poziv-o-finansijskoj-podrsci-proizvodjacima-secerne-repe/

Ostavi komentar