Održano predavanje o brendiranju i deklaraciji proizvoda

Brendiranje proizvoda i deklaracija proizvoda su ključni aspekti u industriji kojima se može postići uspeh na tržištu. Brendiranje proizvoda se odnosi na proces kreiranja i promovisanja imidža proizvoda ili usluge, dok deklaracija proizvoda obuhvata sve relevantne informacije o proizvodu koje su zakonom propisane kako bi kupci mogli doneti informisane odluke prilikom kupovine.

Na nedavnom predavanju sa poljoprivrednim proizvođačima i udruženjima sa teritorije grada Sombora, koje su organizovali Agrobiznis centar, za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje i Lokalna akciona grupa ,,Panonski fijaker”  sa tehnologom Marijom Đurić, članovima su detaljno objašnjeni važni aspekti deklaracije proizvoda. Tehnolog je istakao da deklaracija proizvoda uključuje sve informacije o proizvodu koje su od suštinskog značaja za potrošače, a koje obuhvataju sastav proizvoda, način upotrebe, upozorenja, rok trajanja, seriju proizvodnje, standard kvaliteta i druge relevantne informacije.
Takođe, pojašnjeno je da je sastav proizvoda ključni deo deklaracije, jer potrošači imaju pravo da znaju koje su komponente proizvoda kako bi mogli da donesu informisanu odluku o kupovini, posebno ako imaju alergije ili specifične dijete. Takođe, uputstvo za upotrebu proizvoda i upozorenja igraju ključnu ulogu u deklaraciji, jer pružaju potrebne informacije o bezbednoj i efikasnoj upotrebi proizvoda, čime se smanjuje rizik od neželjenih posledica po korisnike.
Istaknut je značaj roka trajanja koji je jedan od ključnih elemenata deklaracije, jer je važno da potrošači budu svesni koliko dugo je proizvod siguran za upotrebu. Ovo je posebno bitno kod prehrambenih proizvoda i kozmetičkih proizvoda. Informacije o seriji proizvodnje takođe mogu biti korisne u slučaju da se proizvod povuče sa tržišta ili se pojavi neki problem, omogućavajući identifikaciju specifičnih serija proizvoda.
Jedan od važnih aspekata jeste i usklađenost sa standardima kvaliteta i propisima. Deklaracija proizvoda treba da bude u skladu sa zakonskim zahtevima i standardima kako bi se obezbedila bezbednost i kvalitet proizvoda za potrošače. Ovaj deo deklaracije je od suštinskog značaja kako bi se izbegle eventualne kazne i loša reputacija brenda.
Tokom predavanja, članovima je detaljno objašnjeno koje su sve zakonske obaveze kada je reč o deklaraciji proizvoda, kao i koje su posledice neusklađenosti sa propisima, praktični koraci i saveti kako bi članovi mogli uspešno da sprovedu proces deklaracije proizvoda u skladu sa važećim standardima i propisima.
Zaključno, samo predavanje, bilo je veoma informativno i korisno, pružajući članovima jasnu sliku o važnosti brendiranja proizvoda i deklaracije proizvoda. Kroz razumevanje procesa deklaracije proizvoda, članovi su stekli dragoceno znanje koje će im pomoći da obezbede usklađenost sa propisima i visok kvalitet proizvoda, što će im omogućiti da se istaknu na tržištu i zadobiju poverenje potrošača.

Ostavi komentar