POZIV za učešće u radionicama i obukama za sticanje veština monitoringa aktivnih mera zaštite životne sredine u okvirima poljoprivrede

Agrobiznis centar za ruralni razvoj i razvoj poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine sprovodi projekat pod nazivom EKO AGRO SINERGIJA. Cilj projekta je da podigne svest o zaštiti životne sredine, naročito u vezi sa poljoprivredom.

Shodno navedenom, Agrobiznis centar poziva sve zainteresovane građane, posebno zaposlene u gradskoj upravi Grada Sombora, članove OCD  i poljoprivrednike na učešće u obukama koje će podizati kapacitet učesnika u domenu aktivnog monitoringa zaštite životne sredine, posebno kad je u pitanju poljoprivreda, ali i o načinu primena mera da bi se unapredile agrotehničke mere u skladu sa ekološkim principima. Konačno, ideja je i formiranje neformalne ekološke mreže putem učešća u obukama i događajima.

Svi zainteresovani trebaju da se jave na mejl Agrobiznis centra (ili kroz kontakt formu na sajtu) do 9.novembra 2021.godine.

 

Ostavi komentar