Kako suša utiče na povrtarstvo?

Svedoci smo učestale visoke temperature na teritoriji Republike Srbije koja će imati značajan uticaj na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura, jer nema dovoljno vode. Ovogodišnja suša pogodila je sve proizvođače, ali kako utiče na povrtarstvo, rećiće nam naš sagovornik Čedomir Jović.

Agrobiznis centar, posetio je gazdinstvo Jović koje se bavi povrtarstvom. Naš sagovornik Čedomir, obratio nam se zbog sistema za navodnjavanje i kako kaže plan mu je da prvi put aplicira na naš konkur, koji redovno imamo svake godine na teritoriji grada Sombora. U bašti zasađeno je nekoliko kultura,( paradajz, krompir, luk, zelena salata, rotkvice, boranija, paprika) koje koristi za sopstvene potrebe porodice, a nešto čak prodaje po komšiluku.

,,Povrtarska proizvodnja je veoma zahtevna, a u povrtnjaku svaki dan ima posla. Srećom, kada je puno ruku, posao se obavlja brže i bolje. Prihodi koji se od ovakve proizvodnje ostvaruju nisu veliki, ali za pristojan život imamo. Dovoljno mi je što moja deca jedu domaće i zdravo iz bašte. Ono što sam ove godine teže podneo jeste suša, koja je pogodila kako povrtarstvo, tako i ratarstvo. Da bi biljka bila zdrava, mora da ima dovoljnu količinu tečnosti. ”

Problemi sa nedostatkom vlage uočljivi su posle rasađivanja u fazi cvetanja i formiranja plodova. Usled nedostatka vode u fazi cvetanja i plodonošenja povća, dolazi do opadanja cvetova i tek formiranih plodova. Ne treba preterivati i sa prevlaživanjem jer biljke počinju da žute, a takođe može doći i do opadanja cvetova i lišća. Sa porastom i formiranjem plodova, povećavaju se i potrebe za vodom. Dnevne potrebe za vodom su 3,5-4 mm, a u fazi najvećih potreba preko 6 mm. U našim agroekološkim uslovima potrebe za vodom kod povrća su 530-700 mm. Na lakšim zemljištima treba zalivati češće, većim količinama vode, dok na težim zemljištima zalivanje obavljati ređe. Prinosi se znatno uvećavaju navodnjavanjem vodom temperature 20-22 °C.

Broj zalivanja tokom vegetacije zavisi od: količine, rasporeda padavina i kapaciteta zemljišta za lakopristupačnu vodu, kao i faze razvoja biljke. Za dobru snabdevenost zemljišta vodom navodnjavanja bi trebalo izvoditi u  zavisnosti od temperature, padavina, faze razvoja biljaka primenjivati svakih 7–10 dana tokom vegetacije sa zalivnom normom od 20–40 l/m2.

Kako bi izbegli uticaj suše, naši povrtari  navodnjavaju najčešće: Sistemom „kap po kap“ sa prihranom, veštačkom kišom, brazdama i potapanjem (tradicionalni način).

 

 

 

 

Kako bi pomogli našim poljoprivrednim proizvođačima, Agrobiznis će se potruditi da u buduće Konkurse ubaci dodatne opreme za navodnjavanje, te tako, olakša rad onima koji su to i zaslužili!

Ostavi komentar