BioSens: Institut koji modernizuje poljoprivredu

Kako poljoprivredu učiniti efikasnijom i nahraniti rastuću svetsku populaciju? To pitanje je bilo prvi temelj Instituta BioSens koji od 2015. upravo radi sve to, spajajući poljoprivredu i informacione tehnologije.

Danas, uz pomoć dronova, senzora, robota i satelitskih snimaka poljoprivrednici donose optimalne odluke po principima precizne poljoprivrede, što je pre samo nekoliko godina bilo nezamislivo. Nauka o materijalima, mikro i nano elektronika, projektovanje senzora, daljinska detekcija, internet stvari (IoT), veštačka inteligencija, istraživanje biosistema, ćelijska poljoprivreda, bioarheologija – u laboratorijama i prostorijama BioSensa „kuva“ se svetska nauka, stvaraju mnogobrojna digitalna rešenja i odgovornom naukom unapređuju biosistemi.

Evropska komisija prepoznaje BioSens kao naučni svetionik u regionu, a poljoprivrednici i privrednici kao kuću znanja kojoj se mogu obratiti za inovativna rešenja za probleme na terenu, kaže Oskar Marko, pomoćnik direktora za inovacije i saradnju sa privredom.

„Digitalna platforma AgroSens poljoprivrednicima omogućuje da prate stanje useva na računaru i mobilnom telefonu, vode digitalne knjige polja, analiziraju satelitske slike i dobiju značajne informacije o vremenskim uslovima, dok rešenja pravljena po meri velikih poljoprivrednih preduzeća i osiguravajućih kuća odgovaraju njihovim specifičnim potrebama i informacionim sistemima. Takođe, pomažemo i javnoj upravi da stekne bolji uvid u poljoprivrednu proizvodnju, postigne efikasniju kontrolu subvencija i otkrije ekološke probleme na poljoprivrednom zemljištu.

Novi projekat „Digitalno selo“ koji BioSens realizuje sa kompanijama Terra Panonica i Delta Agrar novi je korak ka stvaranju mogućnosti za efikasniju i održiviju poljoprivrednu proizvodnju, ali ne samo to, dodaje Oskar.

„Projekat „Digitalno selo“ unaprediće mnoge društvene aspekte života na selu, a prvo selo koje će proći kroz proces digitalne transformacije biće jedno selo u Vojvodini. Još uvek ne možemo sve da otkrijemo, ali recimo samo da će BioSens imati veliku ulogu u praktičnoj edukaciji meštana tog sela o digitalnim tehnologijama koje se mogu primeniti u poljoprivredi.“

BioSens je do sada učestvovao u oko stotinu projekata, nacionalnih i internacionalnih, a naučnici BioSensa su dobitnici mnogobrojnih nagrada i priznanja. Sva naučna otkrića ne ostaju zarobljena u laboratorijama Instituta, već su u službi društva, dostupna poljoprivrednicima, savetodavnim službama, kompanijama, kreatorima politika, učenicima i studentima.

Ostavi komentar