index

Šta Agrobiznis centar može da ponudi?

informisanje

brzo i efikasno izveštavanje krajnjih korisnika o svim aktuelnostima u poljoprivredi i mogućnostima koje pružaju svi nivoi vlasti. Pod informisanjem, podrazumeva se i efikasna komunikacija sa lokalnim samoupravama o krajnjim korisnicima, njihovim potrebama i idejama

istraživanje

misija ABC je da poljoprivredi i agrarnoj ekonomiji pristupi sa naučno-istraživačkog stanovišta, sa ciljem prikupljanja i obrade podataka koji će kroz proverene i dokazane metode doprineti prosperitetu i povećanju proizvodnje

podrška

ideja ljudi iz ABC je da pružaju redovnu i snažnu podršku direktnim korisnicima Centra, kao i da drugim krajnjim korisnicima kroz informacije i proaktivno učešće omoguće da unaprede svoje poslovanje

istraživanje tržišta

od ključne važnosti nam je da vršim redovnu i kontinuiranu edukaciju poljoprivrednika, privrednika i drugih zainteresovanih lica. Podizanje kapaciteta individua je najbolje ulaganje u budućnost

strateško planiranje

osnova svakog dobrog poslovanja je i dobro planiranje - strateško. Kako na nivou krajnjih korisnika, koji svoje poslovanje baziraju na kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim planovima, tako i lokalne samouprave svoje ideje moraju uskladiti i projektovati u skladu sa pozitivnim pravom

medijacija

u slučaju negativnih scenarija, ABC može posredovati između dve strane, u cilju iznalaženja pravog rešenja. Ideja ABC je da u ovim slučajevima zastupa isključivo profesionalno i istraživačko stanovište, bazirano na pozitivnom pravu. Medijaciju ABC može vršiti i u slučaju pozitivnih scenarija, kao što su kupovine, akvizicije, preuzimanja, udruživanja i sl.

Članovi // Partneri:

Smart Eight Bitz [osnivač]

Mreža mladih poljoprivrednika Srbije [partner]

Grad Sombor [osnivač/član]

Grad Valjevo [član]

Grad Subotica [član]

Opština Apatin [član]

teritorija Agrobiznis centra u brojkama:

ukupna površina korišćenog poljoprivrednog zemljišta

poljoprivrednih gazdinstava nema zemljište

poljoprivrednih gazdinstava

radi u poljoprivredi

u 2020.godini podeljeno dinara

Kontakt